Floravita Sio 100ml
  • Vypredané

Floravita Sio 100ml

0 recenzie 
Prípravok obsahujúci kremík a feniklový olej proti hubovým chorobám.
08654
2,20 €

jednotková cena

(22,00 € l)

S DPH

Charakteristika produktu
Jedná sa o prípravok na báze listového hnojiva obsahujúci kremík a feniklový olej, zvyšuje odolnosť rastlín proti hubovým chorobám a vytvára ochranný film pre zabránenie vstupu patogénov a vývoja chorôb. Popri dusíku, fosfore a draslíku je efektívnym zdrojom kremíka v rastlinami prijateľnej forme. Patrí medzi najkoncentrovanejšie, v súčasnosti známe zdroje rastlinami asimilovateľného kremíka. Určené pre vinič, bobuľoviny, zeleninu a ovocné stromy.Kvapalné listové hnojivo vo forme koncentrátu FLORAVITA SiO je zdrojom všetkých troch základných rastlinných živín, kremíka vo vodorozpustnej forme a feniklovej silice. FLORAVITA SiO je navrhnuté tak, aby zlepšovalo celkovú vitalitu ošetrovaných rastlín a zároveň zvyšovalo ich odolnosť proti hubovým chorobám tým, že na ich povrchu vytvára ochranný film, ktorý zabráni vstupu a vývoju choroby a tiež obmedzuje klíčenie spór a ich prerastanie do listov. FLORAVITA SiO je popri dusíku, fosfore a draslíku efektívnym zdrojom kremíka v rastlinami prijateľnej forme. Patrí medzi najkoncentrovanejšie, v súčasnosti známe zdroje rastlinami asimilovateľného kremíka v roztokovej forme.


Obsah biogénnych prvkov
-Obsah dusíka (ako N): min. 3,0 hmot.%, obvykle 3,75 hmot.%
-Obsah fosforu (ako P2O3): min. 2,5 hmot.%, obvykle 3,0 hmot.%
-Obsah draslíka (ako K2O): min. 10,0 hmot.%, obvykle 11,0 hmot.%
-Obsah kremíka (ako SiO2): min. 8,5 hmot.%, obvykle 9,0 hmot.%
-FLORAVITA SiO obsahuje tiež feniklový éterický olej.
-Obsah nežiadúcich ťažkých kovov je nižší ako stanovujú limity platné v Slovenskej republike.


Výhody použitia
-vyššia odolnosť voči rastlín voči hubovým chorobám a škodcom
-vytvára na rastlinách ochranný film pre zabránenie vstupu patogénov a vývoja chorôb
-spevnenie bunečných stien-zvýšená odolnosť rastlín voči ich poľahnutiu
-spevnenie epidermu a zvýšenie pH na povrchu rastlín – inhibícia klíčenia spór a ich prerastanie do listov
-lepšie hospodárenie rastlín s vodou – vyššia odolnosť rastlín v období dlhodobého sucha   
-zvýšená odolnosť rastlín voči mrazu
-priaznivo ovplyvňuje príjem a transport kyslíka koreňovým systémom rastlín
-zlepšuje príjem makro a mikro živín a procesy fotosyntézy
-kremík obsiahnutý v hnojive priaznivo ovplyvňuje syntézu lignínu v rastlinách
-zlepšuje opelivosť a vitalitu rastlín
-zvyšuje odolnosť rastlín voči toxickým prvkom – znižuje sa príjem sodíka a priaznivo sa ovplyvňuje odolnosť rastlín voči ich zasoleniu
-má priaznivý vplyv na úrodu a jej kvalitu    
-vhodný pre ekologické spôsoby pestovania rastlín


Použitie a dávkovanie
-FLORAVITA SiO je určené pre mimokoreňovú – listovú aplikáciu. Je možné ho však použiť tiež na hnojenie pôdy a v súvislosti s bezpôdnym – hydroponickým pestovaním rastlín. Používa sa vždy po predchádzajúcom zriedení s vodou. Nie je možné ho používať v kyslo reagujúcich zmesiach!
-Pre listovú aplikáciu FLORAVITA SiO najlepšie vyhovuje mierne zamračené a bezveterné počasie, aby postrek na povrchu rastlín dlho zasychal. Rastliny prijímajú živiny najaktívnejšie cez povrch listov pri teplote 20 až 21°C. Pri teplotách nižších ako +15°C je už príjem živín nadzemnou časťou rastlín nižší. Ideálne je postrek aplikovať pred večerom, prípadne zavčas ráno.
-Vo všeobecnosti možno odporučiť dávku 80 až 100 ml na plochu 100m2 (1 ár) v koncentrácii 0,3 až 0,6% (23 ml až 46 ml do 10l vody). Postrek je vhodné opakovať každé 2 týždne.
-Hnojivo možno používať tiež na koreňovú zálievku a to vo forme roztoku obsahujúceho 20 až 50 ml koncentrátu FLORAVITA SiO na 10 litrov zálievky.
-S cieľom zvýšiť odolnosť sadeníc je účelné tieto počas aktívneho rastu ošetriť 2-krát za týždeň postrekom roztoku obsahujúcim 1-3 ml koncentrátu FLORAVITA SiO v 1 litri vody.
-Po silnom a výdatnom daždi je potrebné postrek vždy zopakovať z dôvodu obnovenia ochranného filmu proti chorobám a škodcom.


Miešateľnosť
FLORAVITA SiO je neobmedzene miešateľné s vodou. Jeho miešateľnosť s kvapalnými hnojivami a prípravkami určenými na ochranu rastlín je však značne obmedzená a je nevyhnutné ju vždy vopred odskúšať! Hnojivo FLORAVITA SiO nemožno miešať najmä s kyslo reagujúcimi látkami! Postreky nie je vhodné pripravovať do zásoby!
Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte etiketu obalu a návod na použitie.


Rozsah použitia a dávkovania prípravku v záhradníctve
-Plodina: vinič / Hubové choroby / 20-40 ml do 10 L vody / Poznámky: počas vegetácie
-Plodina: vinič / Hubové choroby / 30-75 ml do 10 L vody / Poznámky: pred kvitnutím
-Plodina: vinič / Hubové choroby / 23-46 ml do 10 L vody/ Poznámky: po odkvitnutí
-Plodina: bobuľoviny / Hubové choroby / 30 ml do 10 L vody/ Poznámky: ríbezle, egreše ...... a pod., účinné aj proti múčnatke - odporúčané dve aplikácie pred kvitnutím a dve aplikácie po odkvitnutí v odstupe 10 dní
-Plodina: zelenina / Hubové choroby / 80 ml do 10 L vody
-Plodina: ovocné dreviny / Hubové choroby / 30-80 ml do 10 L vody

08654

3 ďalšie produkty v rovnakej kategórii: