Úprava kyselín
Úprava kyselín

Úprava kyselín

Aktívne filtre

  • 0 recenzie 

    Kyselina vínna 100g

    2,75 €
    Používa sa na okyslenie, úprava PH a ako ochrana proti mikrobiologickej aktivite v rmutoch, muštoch a vínach.Kyselina vínna sa používa na dokyslenie vína, rmutov a muštov. Používa sa podľa platných noriem. Stanovené množstvo je potrebné riadne rozmiešať v desať násobnom množstve vína,rmutu, muštu. Následne zamiešať do celého objemu.Príklad dávkovania:Zvýšenie o 1g kyselín na 1l treba pridať 1g kyseliny vínnejZvýšenie o 1,5g kyslín na 1l treba pridať 1,5g kyseliny vínnej.
    Vypredané